candidats

Jobkandidaat

journalist

Journalist

gezondheidsprofessional

Gezondheidsprofessional

Wat wordt er met homeopathie behandeld? Is een behandeling met enkel homeopathie mogelijk? ontdek onze FAQ over de grote theorieën over homeopathie.

1.Wat is homeopathie?

Voor Boiron gaat het vooral om geneesmiddelen: 

  • Ze zijn geregistreerd bij de gezondheidsinstanties en voldoen aan farmaceutische kwaliteitsnormen. 
  • Ze worden voorgeschreven en aangeraden door gezondheidsprofessionals (artsen, verloskundigen, apothekers …). 
  • Ze worden gebruikt door ongeveer 300 miljoen personen wereldwijd.1-2

In België hebben 46% van de gezinnen reeds homeopathische geneesmiddelen gebruikt in hun leven.3

2.Wat wordt er met homeopathie behandeld?

Homeopathische geneesmiddelen zijn nuttig bij de meeste courante aandoeningen.

Ze bieden gezondheidsprofessionals concrete oplossingen in talrijke domeinen: kno, gynaecologie, kindergeneeskunde, dermatologie enz. Veel artsen (huisartsen en specialisten), verloskundigen, tandartsen en dierenartsen maken er gebruik van.

Homeopathische geneesmiddelen worden ook steeds vaker ingezet om patiënten met kanker te helpen de bijwerkingen van hun behandeling of ziekte te verlichten. We spreken dan van ondersteunende zorg.

3.Is een behandeling met enkel homeopathie mogelijk?

Er is niet zoiets als één manier om jezelf te behandelen met homeopathische geneesmiddelen. In bepaalde gevallen kan een arts die een opleiding homeopathie heeft gevolgd je een behandeling voorschrijven op maat van jouw specifieke situatie. Hij baseert zich daarbij niet alleen op je symptomen, maar ook op je medische voorgeschiedenis, je gevoeligheden enz.

In andere gevallen is zelfmedicatie mogelijk. Met het advies van de apotheker kan homeopathie een betrouwbare, snelle oplossing op maat bieden. Er bestaan namelijk homeopathische geneesmiddelen voor het hele gezin. Die zijn gemakkelijk te gebruiken en geschikt voor de behandeling van courante aandoeningen. 

Raadpleeg je dokter bij twijfel of als de symptomen aanhouden.

4.In welke gevallen gebruikt de dokter homeopathische geneesmiddelen?

Een arts kan homeopathische geneesmiddelen voorschrijven in een zogenaamd 'acute' situatie. Het gaat dan om een aandoening die plots en occasioneel verschijnt. In zo'n geval wordt de behandeling voor een paar uur of enkele dagen voorgeschreven.

Hij kan ze ook voorschrijven voor bepaalde zogenaamd recidiverende ziekten, namelijk ziekten die regelmatig terugkomen. Voorbeelden zijn hooikoorts, migraine, reuma en herpes. De arts schrijft dan een behandeling voor een langere periode voor. Hij wil daarmee het aantal, de duur en de intensiteit van de aanvallen verminderen of ze doen verdwijnen.   

In ieder geval zal de arts een behandeling kiezen die is aangepast aan de patiënt en zijn of haar specifieke reactie op de aandoening.  

5.Zijn homeopathische geneesmiddelen nuttig voor kankerpatiënten?

Homeopathie behandelt de kanker niet. Maar als aanvulling op klassieke behandelingen is ze (naast andere zorgmethodes) een waardevolle troef om de levenskwaliteit van de patiënt te verbeteren. Op voorschrift van of aanbevolen door een gezondheidsprofessional kunnen homeopathische geneesmiddelen patiënten helpen de bijwerkingen van de ziekte of van de behandelingen (chemotherapie of bestraling bijvoorbeeld) beter te verdragen. We noemen dit ondersteunende zorg in de oncologie.

Volgens een studie in 2010 in achttien Franse zorgcentra gebruikt 60% van de kankerpatiënten aanvullende geneesmiddelen. Eén derde van deze patiënten zegt homeopathische geneesmiddelen te gebruiken4. 

Laboratoires Boiron maakte het boekje 'Mieux vivre avec un cancer'. Dit gebeurde in samenwerking met prof. Ivan KRAKOWSKI (medisch oncoloog en voorzitter van AFSOS**), homeopaten en patiënten.

6.Zwangere vrouwen, kinderen, ouderen: voor wie is homeopathie geschikt?

Homeopathische geneesmiddelen zijn geschikt voor iedereen. Huisartsen en specialisten integreren ze in hun praktijk omdat ze nuttig zijn in veel domeinen, zoals algemene geneeskunde, pediatrie, kno, allergologie of gynaecologie. 

Volwassenen, kinderen en bejaarden kunnen dus allemaal een voorschrift of advies voor homeopathische geneesmiddelen krijgen.  

Ook voor zwangere vrouwen is homeopathie geschikt. Het is wel belangrijk om het voorschrift van de arts en de gebruiksvoorzorgen op de verpakking of in de bijsluiter na te leven. 

7.Kunnen dieren worden behandeld met homeopathie?

Homeopathie wordt al meer dan 150 jaar gebruikt om dieren te behandelen:

  • honden, katten en 'nieuwere' soorten huisdieren 

  • vee: koeien, geiten, schapen, varkens, gevogelte, konijnen …

De dierenartsen zijn opgeleid in homeopathie en ook veehouders weten hoe nuttig homeopathische geneesmiddelen zijn voor hun vee: ze zijn niet-toxisch voor het dier en laten geen resten achter in de melk of het vlees. De instanties voor certificering in de biologische landbouw pleiten in hun bestek trouwens voor het gebruik van homeopathie.  

1- B. Poitevin, WHO Policy and Practice, Integrating homoeopathy in health systems, 1999 http://www.who.int/bulletin/archives/77(2)160.pdf 2- World Health Report, WHO Global Atlas of Traditional, Complementary and Alternative Medicine, Map Volume, 2005 3- Studie Boiron iVox, juni 2017, 1.000 personen (18+), representatief voor de Belgische bevolking 4- Rodrigues, Annals of oncology, vol 21, bijlage 8, oktober 2010. 

Delen :

Facebook
Linkedin
test@tes.fr
ok