candidats

Jobkandidaat

journalist

Journalist

gezondheidsprofessional

Gezondheidsprofessional

Hoofdzetel
Carlistraat 5, 1140 Evere (Brussel)
België

Tel.: 02 726 79 70

boiron bruxellesmask

CONTACT BOIRON BELGIUM

Heb je een vraag voor ons?
Laat ons een bericht achter via het formulier hieronder.

Spijtig genoeg mogen wij geen vragen van therapeutische aard beantwoorden. Daarom raden wij je aan om advies te vragen aan je arts of apotheker.

Boiron BV (K.B.O. 0541.731.340) verbindt zich ertoe uw persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met de wetgeving en in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016. Om u te kunnen antwoorden, verwerkt Boiron de persoonsgegevens die u verkiest te communiceren via dit contactformulier (met inbegrip van uw naam, voornaam en e-mailadres). Op elk moment en met inachtneming van de in de AVG vermelde voorwaarden kunt u informatie verkrijgen over de uitgevoerde verwerking, de correctie van onjuiste gegevens die Boiron in haar bezit heeft, de wissing van gegevens of de beperking van de verwerking. Onder dezelfde voorwaarden kunt u ook bezwaar maken tegen de verwerking door Boiron. U kunt hiervoor een e-mail sturen naar gdpr@boiron.be of schrijven naar Boiron BV, Carlistraat 5, 1140 Evere (België). Boiron zal uw aanvraag zo snel mogelijk beantwoorden. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/).” Voor meer informatie over de verwerking van uw gegevens nodigt Boiron u uit om zijn Privacybeleid - General Data Protection Regulation te lezen.

 Boiron Belgiummask

Een kleurrijk filiaal in het hart van Europa.