candidats

Jobkandidaat

journalist

Journalist

gezondheidsprofessional

Gezondheidsprofessional

De Belgen en homeopathie - een stijgende interesse en gebruik.

homeopathie-belgique

 

I Cijfers Boiron, September 2018

II Cijfers Unio Homeopathica Belgica, http://www.homeopathie-unio.be/fr/general/unio/qui-sommes-nous & CEDH België.

III Cijfers Boiron, september 2018

IV Studie Boiron iVox, juni 2017, 1.000 personen (18+), representatief voor de Belgische bevolking

V Farmaco-epidemiologische studie van de impact in termen van volksgezondheid van de behandelingswijzen voor 3 groepen aandoeningen, uitgevoerd door LASER voor Boiron, die leidde tot 12 wetenschappelijke publicaties tussen 2011 en 2018. EPI 3 is de grootste epidemiologische studie die in Frankrijk werd uitgevoerd in het domein van de algemene geneeskunde. Dit studieprogramma duurde 5 jaar en werd toevertrouwd aan een comité van onafhankelijke experts dat niet ter discussie stond en werd voorgezeten door prof. Bernard Bégaud (toen voorzitter van INSERM 657 “Farmaco-epidemiologie en evaluatie van de impact van de gezondheidsproducten op de bevolking”). Bedoeling was om de plaats van homeopathie te evalueren in de algemene geneeskunde in Frankrijk en het belang ervan voor de volksgezondheid. In EPI 3 werd de praktijk van 825 huisartsen (homeopaten en conventionele artsen) vergeleken bij 8.559 patiënten in 3 pathologische domeinen (musculo-skeletale aandoeningen, infecties van de bovenste luchtwegen, angststoornissen en slaapproblemen). Die vertegenwoordigen samen 50 % van de redenen voor een consultatie in Frankrijk. In elke groep was het niveau van ernst van de aandoening hetzelfde.

VI OR (CI 95 %)[0,27-0,68]

VII OR (CI 95 %) [0,38-0,78]

VIII OR (CI 95 %) [0,9-0,44]

IX HBIA, 2018

X De definitie van een homeopathisch geneesmiddel is opgenomen in de Europese Richtlijn 92/73/EEG, vervolgens vervangen door de Europese Richtlijn 2001/83/EG

Delen :

Facebook
Linkedin
test@tes.fr
ok