candidats

Jobkandidaat

journalist

Journalist

gezondheidsprofessional

Gezondheidsprofessional

CE1A17A6-019E-4BA1-9840-32FABDCF3286

Iedereen heeft het recht behandeld te worden zonder zichzelf geweld aan te doen, zonder te vervuilen, zonder schade te berokkenen. Die nood aan doeltreffendheid en natuurlijkheid in relatie tot onze omgeving staat centraal in onze visie op gezondheid.

Wij maken homeopathische geneesmiddelen die worden voorgeschreven of aangeraden door gezondheidsprofessionals. Alle pati├źnten kunnen ermee worden behandeld, van jong tot oud, van zwangere vrouwen en kinderen tot ouderen ÔÇŽ

Homeopathie gaat ervan uit dat iedereen uniek is.

Iedereen heeft het recht behandeld te worden zonder zichzelf geweld aan te doen, zonder te vervuilen, zonder schade te berokkenen. Die nood aan doeltreffendheid en natuurlijkheid in relatie tot onze omgeving staat centraal in onze visie op gezondheid.

Wij maken homeopathische geneesmiddelen die worden voorgeschreven of aangeraden door gezondheidsprofessionals. Alle pati├źnten kunnen ermee worden behandeld, van jong tot oud, van zwangere vrouwen en kinderen tot ouderen ÔÇŽ

Homeopathie gaat ervan uit dat iedereen uniek is.

Val├ęrie Lorentz-Poinsot, Algemeen directeur

Homeopathie : Zoveel meer dan geneesmiddelen - een heus zorgsysteem

Homeopathie wordt door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) erkend als een zorgsysteem. Ze beroept zich op homeopathische geneesmiddelen, gezondheidsprofessionals en een zorgfilosofie die steunt op verschillende pijlers:  

  • De werkzaamheid en veiligheid van homeopathische geneesmiddelen┬á
  • Preventie┬á
  • De pati├źnt als hoofdrolspeler in zijn eigen gezondheid┬á
  • Een globale behandeling van de pati├źnt┬á
  • En een ge├»ndividualiseerde en gepersonaliseerde zorgaanpak┬á

 

Een globale benadering van de pati├źnt

Homeopathie maakt het mogelijk om de pati├źnt ├ęn zijn of haar ziekte te behandelen, en niet alleen de ziekte.

 

Gepersonaliseerde homeopathische behandelingen 

Homeopathie is een zogenaamde 'geïndividualiseerde' therapie, omdat ze elk individu als uniek beschouwt en rekening houdt met zijn of haar individuele reactie. Zo kan iedere homeopathische behandeling, zelfs op symptomatisch niveau, worden gepersonaliseerd. 

 

Lees onze FAQ om meer te leren over homeopathie: 

 

Meer inzicht in homeopathie
Homeopathie: gebruiksaanwijzing

Een therapie op het kruispunt van de klassieke en de alternatieve geneeskunde

Net als allopathische geneesmiddelen zijn ook homeopathische geneesmiddelen sinds 1965 en 1995 in respectievelijk de Franse en de Europese farmacopee opgenomen. Ze zijn dus door de gezondheidsinstanties van veel landen geregistreerd als geneesmiddel. 

Deze middelen worden voorgeschreven of geadviseerd door gezondheidsprofessionals zoals artsen, verloskundigen en apothekers, die toezicht houden op deze zorg en zo garant staan voor het nut van de behandeling en de veiligheid van de pati├źnten.┬á

Homeopathie maakt ook deel uit van de alternatieve geneeswijzen, ook wel natuurgeneeswijzen genoemd. Ze behandelt aandoeningen en symptomen op een globale en/of symptomatische manier. Ze behandelt pati├źnten door aandoeningen of recidieven van aandoeningen te voorkomen via een terreinbehandeling. Tot slot verbetert ze hun levenskwaliteit via de behandeling van schadelijke symptomen, in de ondersteunende zorg van zware chronische ziekten zoals kanker.┬á

 

m├ędecinmask

Een therapie die het lichaam respecteert

Homeopathie is niet 'anti'. Een homeopathische behandeling gaat niet in tegen lichamelijke fenomenen. Integendeel, ze gaat ermee samen. Tegelijkertijd speelt ze in op de groeiende vraag naar natuurlijke oplossingen van pati├źnten, met respect voor de fysiologie, zonder chemische moleculen bij gewichtsdosering en zonder toxisch effect op het lichaam.

 

 

Boiron - être sportifplay

Wat is
sportief zijn?

Een antwoord op de uitdagingen van de volksgezondhied

Als betrouwbare therapeutische methode zonder risico's voor de pati├źnt biedt homeopathie trouwens een antwoord op de grote uitdagingen van de volksgezondheid die de Wereldgezondheidsorganisatie heeft geformuleerd.┬á

  • Ze maakt het mogelijk om preventief op te treden tegen talloze aandoeningen.┬á
  • Ze helpt in de strijd tegen antibioticaresistentie.┬á
  • Ze voorkomt risico's op interacties tussen geneesmiddelen door polymedicatie.┬á
  • Ze beperkt de overconsumptie van geneesmiddelen.┬á

Homeopathie heeft respect voor het individu, maar is ook een verantwoorde keuze als het om de samenleving gaat. 

soigner-respectueusemask

Een geneesmiddel dat het milieu beschermt

De productie van homeopathische geneesmiddelen heeft een heel kleine impact op het milieu. In tegenstelling tot klassieke geneesmiddelen brengt de inname van homeopathische geneesmiddelen door pati├źnten geen complex afval voort dat door waterzuiveringsinstallaties moet worden afgevoerd.┬á

Behandelingen die het iatrogene effect van klassieke chemische behandelingen voorkomen
 

Hoewel ze nuttig zijn in de behandeling van bepaalde aandoeningen, kunnen klassieke geneesmiddelen, alleen of in combinatie gebruikt, milde of meer ernstige bijwerkingen hebben op de gezondheid van pati├źnten en iatrogene schade veroorzaken
(schadelijke bijwerkingen veroorzaakt door geneesmiddelen).
 

Door hun samenstelling brengen homeopathische geneesmiddelen geen iatrogene risico's mee. Daarom kunnen ze op zich worden gebruikt als eerstelijnsbehandeling wanneer dat nut heeft, of in combinatie met andere, klassieke geneesmiddelen. 

Anti-inflammatoires non st├ęro├»diens

-46%

niet-steroïde ontstekingsremmers (NSAID's) voor musculo-skeletale taandoeningen¹

d'antibiotiques pour les infections

-57%

antibiotica voor infecties van de bovenste luchtwegen┬╣

granules

-59%

psychotrope middelen voor angst- en slaapstoornissen┬╣

1 NCCIH (National Center for Complementary and Integrative Health ÔÇô VS)

En savoir plus

Delen :

Facebook
Linkedin
test@tes.fr
ok